Termografi – om termografi

«Et infrarødt kamera brukes i dag over hele verden for å oppdage personer som er smittet med en virussykdom på et meget tidlig stadium. Det infrarøde bildet, eller varmebildet, viser selv de minste temperaturforskjeller. Infrarød termografi gir et visuelt kart over hudens temperaturer i nåtid.

Termografi er en kvalitativ vurdering av temperaturer. Det infrarøde kameraet måler temperatur automatisk, og viser et termisk bilde med ulike farger for ulike temperaturer. En «overtemperatur” kan indikere betennelse eller økt sirkulasjon. Hot spots generelt blir sett i huden direkte overliggende skade. En ”under temperatur” kan indikere en reduksjon i blodtilførselen som kan skyldes hevelse, trombose, eller arrvev.

Nerveskade på grunn av direkte traume eller sekundært til en annen skade eller sykdom kan påvirke blodgjennomstrømningen og kan visualiseres (beskrive i bildeform) med termografi.

Tretti år med klinisk bruk, og mer enn 8.000 studier i medisinsk litteratur har etablert termografi som en sikker og effektiv måte å undersøke den menneskelige kroppen. Det er fullstendig ikke-invasiv, og som sådan ikke krever bruk av stråling eller andre potensielt skadelige elementer. Medisinsk forskning har vist at termografi er et nyttig redskap i forskning, så vel som å være nyttig i diagnostikk av blant annet brystkreft, nevrologiske sykdommer, metabolske forstyrrelser, nakke og ryggproblemer, artritt smertesyndromer, karsykdommer, og Soft Tissue skader.

Mange grunnleggende termografistudier som har blitt utført viser det forventede normale temperaturmønsteret i et termisk bilde, både i faste og dynamiske situasjoner, som for eksempel oppvarming og nedkjøling av huden. Karakteristiske endringer i det normale mønsteret er forbundet med ulike sykdomsfenomener. Disse endringene gir grunnlag for å kunne utføre objektive ikke-invasive undersøkelser som er av diagnostisk verdi.» Kilde: www.Flir.com

Pin It on Pinterest

Share This