Til menighetene

Til menighetene

Brødre og søstre, Apostlene advarte. Det ville komme en tid da krefter i denne verden skulle gå inn i forsamlingen og forføre enhver, og forførelsen skulle komme på den måten at menneskene ikke merker det.

Å se et menneske

Å se bort fra et menneskes handlinger, det det sier, dets lukt, utseende og væremåte er ikke det samme som å ignorere det mennesket.
Det er tvert i mot da en først begynner å kjenne det.

Å ha et brennende engasjement

Å ha et brennende engasjement

Mange av oss har et brennende engasjement i noe. Vi kan gå inn i et frivillig eller lønnet arbeid med en iver og kraft som også merkes av andre. Med rette kaller vi det ”å brenne for en sak”. For at noe skal brenne, må vi ha en flamme. Og for å få en flamme, må vi ha brensel. Jeg vil i denne utredningen vise at noen ”oljer” ikke er egnet til å brenne hvor som helst. La meg vise det i et bilde.

Pin It on Pinterest