Utslitt av jobben?

Utslitt av jobben?

Kan økonomer gjøre deg syk? Mange mennesker opplever å gå inn i jobben med iver og entusiasme! De gjør noe de kan, og de opplever å lykkes med det. Det mange dessverre mangler å oppleve, er ledere som anerkjenner. Det de får er et «mantra» om at: «vi...

Pin It on Pinterest