Tre elementer i sannhet

En negativ sannhet, er en sannhet som treffer noe i sinnet som gir negative/ubehagelige følelser. For at det skal bli positivt, må det ligge til grunn en forståelse for kroppens følelser.

Å ha et brennende engasjement

Å ha et brennende engasjement

Mange av oss har et brennende engasjement i noe. Vi kan gå inn i et frivillig eller lønnet arbeid med en iver og kraft som også merkes av andre. Med rette kaller vi det ”å brenne for en sak”. For at noe skal brenne, må vi ha en flamme. Og for å få en flamme, må vi ha brensel. Jeg vil i denne utredningen vise at noen ”oljer” ikke er egnet til å brenne hvor som helst. La meg vise det i et bilde.

Pin It on Pinterest