Til menighetene

Til menighetene

Brødre og søstre, Apostlene advarte. Det ville komme en tid da krefter i denne verden skulle gå inn i forsamlingen og forføre enhver, og forførelsen skulle komme på den måten at menneskene ikke merker det.

Snakk sammen

En vanlig årsak til at ektepar går fra hverandre er at den gode kommunikasjonen opphører. Altfor ofte unngår vi å snakke om det vi ikke liker ved den andre.

Mor

En mor, er fra naturen den som skaper. En mor, er fra Skaperen en som formidler omsorg. En mor, gir av sitt eget liv. En mor, setter sine foran seg selv…

Pin It on Pinterest