Medaljevinnerne – Innholdsfortegnelse

MedaljevinnerneForord av Odd Volden
Forord av forfatteren
Innledning

Del I – Mitt Liv
– Erkjennelsen
– Hva menes med å være ”klok”?
– En verdig identitet
– Mine barne- og ungdomsår
– Ut i arbeid, inn i angst
– Å miste forstanden
– En skremmende drøm
– Ny jobb
– Legekonsultasjonen
– Synene og psykosen
– Angstens vesen og dens overmann
– Behandling
– En spesiell opplevelse på avdelingen
– Ute på prøve
– Svingdørspasientene – hvem er de?
– ”Han lo”
– Da mørkemennene kom
– En pille for alt
– Engler som case
– Er tro galskap – for hvem?
– Kunstens kvaler
– Da jeg overvant angsten
– Å være barn av sin far
– Min sønn
– Familieklinikken
– Skolen – der barna skal lære?
– Kyss frosken

Del 2 – Erfaringskunnskapen
– Kommunikasjon
– Utydelig kommunikasjon
– Å gjemme seg i språket
– Forskjellige typer kroppsspråk
– Frykten for å bli mistolket
– Å se og kommunisere med barn
– Frustrasjon
– Hvor mye skal vi stole på følelsene?
– Å forstå seg selv
– Kunnskap, evne og tro
– Samvittighet og skyldfølelse
– Impulsive og tidsbestemte gjøremål
– De syv hindringene
– Det gamle livet og det nye livet
– Å være sensitiv
– Det nonverbale språket
– Angst

Del 3 – Utfordringene
– Den store bløffen
– ROM – Råd og Muligheter
– Brukerskolen
– Hvorfor ble det slik?
– Medaljevinnerne – menneskene med de usynlige medaljene

Etterord
Sluttord

Pin It on Pinterest

Share This