En hytte i skogen – omtale

«Når vi møter og samarbeider med mennesker i profesjonell sammenheng, får vi ofte behov for å putte hverandre inn i kategorier for å skape en illusjon av oversikt og kontroll. Vi forsøker å skape noe ensartet, samtidig som vi fjerner mangfoldet i erfaringene som omgir oss.

I novellen «En hytte i skogen» viser Frank Grude oss hvilke konsekvenser en slik tenking kan ha. Inger er barnevernsleder og på jobb er det som leder hun framstår. Svein Inge er sønn av en mor som er psykisk syk og en far med alkoholproblemer. Inger er den profesjonelle som har makt og myndighet, Svein Inge er barnet som de voksne frykter er på vei inn i en kriminell løpebane.

I novellen oppløser Frank Grude prinsippene for orden og kontroll. Han viser oss menneskene bak maskene. Livet er ikke ensartet, men fullt av utfordringer, muligheter og overraskelser for både voksne og barn. «En hytte i skogen» åpner opp for refleksjon og samtale om hva det er å være profesjonell. Hvor går grensen mellom faglig og personlig og hvor tjenelig er det at vi plasserer hverandre i ulike båser?

Novellen kan leses som en utfordring til oss som er profesjonelle aktører i velferdsstatens institusjoner. Det er en utfordring jeg anbefaler at vi tar imot!»

Agnes Rabbe
Fagkonsulent FoU
Sørlandet sykehus Kristiansand

Pin It on Pinterest

Share This