Novelle – En hytte i skogen

«En hytte i skogen» har som eneste hensikt foruten at den er spennende, – å hjelpe mennesker å komme i kontakt med egne følelser.

hytte_forside

En hytte i skogen handler om barnevernslederen som møter noen utfordringer som hun nok aldri kunne planlagt skulle komme.

Novellen er skrevet på en slik måte at leserne får se bak, og inn i de innerste tanker hos personene. Det sanne ansikt kommer frem hos hver enkelt, til provokasjon for noen, og til forløsning for andre.

Passer til alle aldersgrupper fra 14-100 år, kvinner og menn.

Novellen kan kjøpes/bestilles på Grudeklinikken, Pris kr 129,- (+ evt porto)
(Ta kontakt for pris ved kjøp av 10 eller flere)
ISBN: 978-82-998982-18

Omtale av novellen:
«Når vi møter og samarbeider med mennesker i profesjonell sammenheng, får vi ofte behov for å putte hverandre inn i kategorier for å skape en illusjon av oversikt og kontroll. Vi forsøker å skape noe ensartet, samtidig som vi fjerner mangfoldet i erfaringene som omgir oss.
I novellen «En hytte i skogen» viser Frank Grude oss hvilke konsekvenser en slik tenking kan ha. Inger er barnevernsleder og på jobb er det som leder hun framstår. Svein Inge er sønn av en mor som er psykisk syk og en far med alkoholproblemer. Inger er den profesjonelle som har makt og myndighet, Svein Inge er barnet som de voksne frykter er på vei inn i en kriminell løpebane.
I novellen oppløser Frank Grude prinsippene for orden og kontroll. Han viser oss menneskene bak maskene. Livet er ikke ensartet, men fullt av utfordringer, muligheter og overraskelser for både voksne og barn. «En hytte i skogen» åpner opp for refleksjon og samtale om hva det er å være profesjonell. Hvor går grensen mellom faglig og personlig og hvor tjenelig er det at vi plasserer hverandre i ulike båser?
Novellen kan leses som en utfordring til oss som er profesjonelle aktører i velferdsstatens institusjoner. Det er en utfordring jeg anbefaler at vi tar imot!

Agnes Rabbe
Fagkonsulent FoU
Sørlandet sykehus Kristiansand

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This