Om Frank

Fortid og nåtid

Jeg har hele livet vært manisk-depressiv, men først i voksen alder ble jeg klar over «diagnosen». I ung voksen alder og som ektemann, far og troende, møtte jeg ”veggen”, med flere selvmordforsøk. Til tider var jeg så manisk at ingen klarte å følge med i alt jeg foretok meg. Dette endte med flere tvangsinnleggelser. Etter flere år uføretrygdet og med grundig studie av eget liv, begynte mye å endre seg.

Jeg startet firmaet «Kunnskapsformidling» i 2003, og ut i fra det holder jeg foredrag og underviser ved høyskoler, seminarer og kurs i hele landet. Temaene har i stor grad dreid seg om erfaringene med ”å være psykisk syk og far”, «å mangle språk i familien», «makt og avmakt», og «Hverdagslivets psykiske helse». Det har vært stor oppmerksomhet rundt min virksomhet både fra aviser, tidsskrifter, fagblad og TV. Jeg har reist landet på kryss og tvers med min kunnskap.

Etter at jeg gikk ut offentlig har interessen vært formidabel. Alt fra privatpersoner Høyskoler, Universiteter, helseforetak til ministere har lyttet til min kunnskap.

I dag har jeg kontroll over manien, og kommer meg gjennom depresjonene. Den kunnskapen og innsikten jeg har gjort meg, brukes til å hjelpe andre mennesker.
Sånn sett kan det sies at jeg er agronomen som gikk fra å vite noe om griser, til å vite enda mer om mennesker. Det sies at griser og mennesker er veldig like, og det skal jeg si meg enig i!

I perioden 2004 til 2009 bygget jeg opp og ledet Brukerskolen i ROM-Agder, et brukestyrt senter som er en arena for erfaringsutveksling gjennom samvær og samtaler. Brukerskolen gir kurs innen mestring, likemannsarbeid og brukerlærere. I den perioden har flere hundre mennesker blitt kjent med meg og veldig mange har fått sine liv endret gjennom min undervisning og opplæring.

Jeg har siden 2004 vært engasjert som mentor i faggruppa Morild, en interaktiv nettside for barn av psykisk syke foreldre, som driftes av Sørlandet sykehus HF.

Evner

Evner er jo noe alle mennesker besitter, om enn i forskjellig grad. Noen har helt spesielle evner og blir kalt autister. Andre med evner blir kalt Mozart(!) og andre igjen blir kalt Snåsamann(!).

Mine evner er nok sterkest i det å kjenne andres følelser, sette ord på andres smerte, og å se den andre gjennom å forklare/illustrere den andres egen iboende løsning. Jeg betegner meg mer som et verktøy som er nyttig for andre, dersom ønsket er utvikling og innsikt i eget liv.

  • Jeg har hjulpet mange til et nytt liv. Det psykiatrien ikke har klart å finne ut av hos enkelt-individer i løpet av opp til 15 års behandling, har jeg funnet svar på i løpet av timer.
  • Jeg har ”hjulpet” noen(?) over til den andre siden.
  • Jeg har renset hus slik at de som bodde der ble friske.
  • Jeg har bidratt til at et offentlig område ved Sørlandet Sykehus SSHF ble tømt for kunst(?), som var til skade for pasientene (les mer i boka Medaljevinnerne).
  • Jeg ser ikke på meg selv som spesiell, men jeg trives med å hjelpe andre til et bedre liv.

Bokutgivelse

  • «Medaljevinnerne – en dristig bok om hvordan livet kan leves og overleves»

Novelle

  • «En hytte i skogen»

Informasjonshefter:

  • «Manisk-Depressiv – det sensitive i oss»
  • «Syv Hindringer til egenvekst»

Andre bøker jeg har bidratt i:

«Variasjon og dialog» er en bok som springer ut av erfaringene med Tidsskrift for psykisk helsearbeid og bygger videre på de tradisjoner og perspektiver som har utviklet seg.

Klienten – den glemte terapeut” en fagbok innen psykiatri, utgitt av Gyldendal.

Mitt liv som menneske”. I denne boken møter du barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere i skjønn forening. Gjennom tegninger, dikt, dagboknotater, historier og artikler forteller de om hvor vanskelig eller utfordrende livet kan være. Boken er utgitt på Portal forlag.

Mer info…

Pin It on Pinterest

Share This