Om Frank – Konferanser/Prosjekter

Konferanser og foredrag jeg har bidratt på

2014

 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Er stress bare negativt? – LPP Grimstad

2013

 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer

2012

 • Seminar om barneperspektiv (Gunnar Eide og Frank) – Mandal
 • Når selv den beste må gi tapt – Snartemo
 • Hverdagslivets psykiske helse – Høgskolen i Lillehammer

2011

 • Hverdagslivets psykiske helse – Høgskolen i Lillehammer
 • Erkjennelse – LPP Grimstad

2010

 • Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helse – UiA Agder
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Voss sykehus
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Evne til å se – mot til å handle – Rogalandsnettverket, Stavanger (Frank og Ove)

2009

 • Seminar – DPS Lister
 • Strategimøte Klinikk for Psykiatri og Avhengighetsbehandling (KPA) – Kristiansand
 • Hverdagslivets psykiske helse (Frank og Ove) – Høgskolen i Lillehammer
 • Affektivdagene – Arendal
 • Brukerperspektiver i psykisk helsearbeid – Kristiansand

2008

 • Når selv den beste må gi tapt – Tønsberg
 • Når selv den beste må gi tapt – Grimstad

2007

 • Det sensitive – Ullevål universitetssykehus
 • Dagsenterkonferansen – Kristiansand
 • Starte på nytt – Hamar
 • Barn av psykisk syke – Tønsberg
 • Samhandling – Molde

2006

 • Psykiatrien ut i samfunnet – Fredrikstad
 • Arvegods og vrakgods – Grue kommune
 • Kyss Frosken – Kristiansand

2005

 • Arvegods og vrakgods – Oslo
 • Affektivdagene – Kristiansand
 • Å møte barn av psykisk syke foreldre – Rogland
 • Verdensdagen for psykisk helse – Marnardal
 • Verdensdagen for psykisk helse – Ringsaker
 • Tør vi tro på det pasienten sier – Oslo

2004

 • Forebyggende tilltak – Tromsø
 • Å styrke egen krefter – Ringerike
 • Erfaring i møte med egen lidelse – HiA
 • Kunnskaps og erfaringskonferanse – Kristiansand
 • Makt over eget liv – Rogland

2003

 • Barns behov og tverrfaglig samarbeid – Høgskolen i Ålesund
 • Barns behov og tverrfaglig samarbeid – Sogn og Fjordane
 • Hvordan er det å være foreldre å psykisk syk? – Kristiansand
 • Arvegods og vrakgods – Kristiansand
 • Barnevernkonferansen – Kristiansand
 • Kunnskap og erfaringskonferansen – Kristiansand
 • Lederutvikningsprogrammet – Oslo
 • Å styrke egne krefter – Ringerike
 • Verdensdagen for psykisk helse – Risør
 • Når en i fam. er psyk.syk – Sogndal
 • Bruker- hjelper seminar – Hafslo i Sogn og Fjordane
 • Forebyggende tiltak – Tromsø
 • Kommunikasjon med barn – Fjell og Årstad DPS, Bergen
 • De (u)skikkelige ungene – Stavanger
 • Far og sønn- erfaringer med psykisk syk – Sørlandet sykehus

2002

 • Psykiatrien i endring – Kristiansand
 • Identitet – DPS Solvang

Prosjekter:

 • Kick-off – Internasjonal leir (2014)
 • Kick-off – En leir med mening (2014)
 • Kick-off – En leir med mening (2013)
 • Kick-off – En leir med mening (2012)
 • Kick-off – En leir med mening (2011)
 • Kick-off – En leir med mening (2010)
 • Kick-off – En leir med mening (2009)
 • Erfaring til fag (2007-2008)
 • Den nasjonale ressurspakke (2007-2008)

Pin It on Pinterest

Share This