Jeg leser og hører ofte om at vi snart får en stor vekkelse i landet. Mitt spørsmål til de som forkynner dette er, hvilken type vekkelse er det da snakk om?

Dersom det tenkes på den vekkelsen som startet i Jerusalem for 2000 år siden, så har den en resept som må følges for å oppnå sitt resultat, som er evig frelse. Vi kan vekkes til så mye, og det er sikkert bra. Noen vekkes til AP, andre til FrP og noen til Krf. Noen vekkes til fotball og har følelsesmessige store opplevelser gjennom den. Noen vekkes inn i en religiøs bevegelse, men ingen ting av dette gir frelse og evig liv. En vekkelse som ikke er etter resepten som er gitt, er falsk og gir ikke frelse, så stakkars den som står bak det. Matt 18,6. Peter sa at i den siste tid skulle det komme forkynnere i hopetall som forkynner falsk vekkelse. 2 Pet 1.

vekkelsePeter beskriver hvordan vekkelsens resept til evig liv og frelse er. Etter at han har utlagt skriften for dem, avslutter han med disse ord: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. Apg 2,38

I dag registrer jeg at i den vekkelsen som det ventes på, forkynnes det lite omvendelse, ikke dåp i Jesu Kristi Navn, og at bekjennelse av synder glemmes (det forkynnes jo som om folk er syndefrie i dag). Men Skriften sier at når alt er rett forkynt og rett tatt imot, skal dere få Den Hellige Ånd. Når disse ting er på plass, da er et menneske frelst. Om noe mangler, er du ikke frelst. Du kan ikke være litt frelst.

Jeg antar at den originale vekkelsen aldri vil komme mer, for hvem skulle så våge å forkynne som Peter, så det stikker i hjertet? Han må våge å tale imot hor blant folket. Så dersom du som leser dette vil ha det originale budskap, be din pastor forkynne hele evangeliet til frelse. En pastor vet at han unnlater å forkynne alt til deg. Han er redd for å såre. Jesus og Apostlene såret så det kostet dem livet. Hvem vil det i dag? Satan er ingen pusekatt, han går til angrep på enhver som velger å sloss. Han taper mot dem som står med hele Guds Ord, men vinner over dem som unnlater et ord. Slik er det, det er så sier Herren.

Dere forkynnere, dette er tiden for Tim 4,3-5:  3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.  4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.  5 Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

Pin It on Pinterest

Share This