Å være til nytte – eller å ta på seg for mye?

LivskraftDe som over tid har opplevd å ikke være til nytte, kan komme i en rus når de får et tilbud om å bli til nytte. I den rusen tar de på seg det ene etter det andre, og opplever at de er overvinnelige, livet er herlig! Men rus har en bakside.

Når rusen går ut, kommer bakrus. Da oppleves alle oppgavene de sa ja til som tunge vekter som blir umulige å holde oppe.
For de som kommer i slike situasjoner og har en høy samvittighet, skal man være svært på vakt. For da kan tanken fort snu. En tenker at nå har jeg påtatt meg noe for andre som det er umulig å komme ut fra. Og den tanken kan føre til en dyp depresjon, og for noen til selvmord. Men prøv og tenk!

Jeg opplevde en glede av å være nyttig, så ble mine begrensninger overskredet. Det måtte jeg lære noe av.
For det som skjer er at rusen går ut av oppgaven, og nå står bare selve oppgaven igjen. Det en lærer av dette er å vokte seg vel for hva en sier ja til. «Vekter er konstante i sin tyngde, men våre muskler har sine begrensninger».

 

Pin It on Pinterest

Share This