Kan økonomer gjøre deg syk?

Utslitt_av_jobben

Mange mennesker opplever å gå inn i jobben med iver og entusiasme! De gjør noe de kan, og de opplever å lykkes med det. Det mange dessverre mangler å oppleve, er ledere som anerkjenner. Det de får er et «mantra» om at: «vi tjener ikke nok, du må yte mer», eller: «vi må skjære ned, du får ikke det godet lenger».

Dette «mantraet» er oppskriften på ødeleggelse av en entusiasme og en glede over arbeidet, og vil for mange føre til muskelsmerter og andre plager. Til slutt kan det føre til sykemeldinger, og over tid blir det «over og ut». Et arbeid som gir glede gir også energi! Et arbeid som oppleves kun å skulle produsere penger, gir liten glede for enkeltmennesket. Hvem har skylden? Økonomene.

Arbeid hadde i sin tid ikke noe med penger å gjøre. Penger er bare et middel for å omsette arbeidet i et bytte. «Jeg gjør det for deg, og du gjør det for meg». Men så kom tredjepart, økonomene, inn i bildet, som ville være mellommenn, og de vil stadig ha mer av utbyttet. Derfor vil det du gjør aldri bli lønnsomt nok for mellommennene, og derfor blir stadig flere syke.

Pin It on Pinterest

Share This