En negativ sannhet, er en sannhet som treffer noe i sinnet som gir negative/ubehagelige følelser. For at det skal bli positivt, må det ligge til grunn en forståelse for kroppens følelser.

Dersom vi vet at en smerte i kroppen er det samme som at noe i kroppen er sykt, hva da med en smerte i sinnet?
Dersom noen sier til deg at du er stygg, vil du sannsynligvis kjenne en smerte i sinnet som føles negativ.
Dersom noen sier til deg at du er veldig fin, får du en positiv følelse i sinnet.

Det samme med kroppen;
Om noen stryker deg på armen er det en god følelse.
Om noen skjærer deg er det en vond følelse.
Men dersom du har et betent sår på armen og noen stryker deg, da vil det også gjøre vondt. Men dersom den som stryker gjør det for å rense såret, vil du tillate det selv om det gjør forferdelig vondt.
Hvorfor? Fordi du vet noe om følelsen som gjør at du forstår handlingen.

Neste gang noen sier noe som er sant, men oppleves som veldig ubehagelig i sinnet, da bør du vite at ubehaget kommer av en indre følelse som forteller deg at noe er ”sykt”. Og nesten alle sykdommer begynner i våre følelser.
Dersom noen sier at du er bitter, da skal du vite at bitterhet kan føre til kreft.
Dersom noen sier til deg at du er stresset, da skal du vite at stress kan føre til hjertesvikt.
Om noen sier til deg at du er forvirret, så kan forvirring føre til psykisk ubalanse.

Sannhet kan være forløsende, smertefull og fantastisk!

Pin It on Pinterest

Share This