Se for deg året 2019, og tenk mennesker og helse i dagens utvikling. Hopp så til 2029, der vil du se milevis med køer foran alle helseinstitusjoner, folk ligger på utsiden med bare noen presenninger rundt seg. Sykehusene er i fullt kaos, totalt uten styring. I hjemmene vil det renne over av piller og sprøyter. Alle menneskene vil ta opptil 10 til 15 piller hver dag. Den farmasøytiske industrien styrer det meste i hele samfunnet, og alle statsledere har en fot innenfor.

Dette skulle bli scenarioet i 2029 dersom utviklingen innen helse går den veien den gjør i dag, om ingen andre enn de som nå bestemmer skulle fortsette.

Men slik blir det ikke. Her er mine tanker for scenarioet 2029:

I 2029 er menneskene ikke særlig syke, med unntak av noen enkle tilfeller. Biene og humlene vil fly over engene. Hva er grunnen?

Ganske enkelt: Før den tiden vil menneskene gjøre opprør, de ville ikke finne seg i å være melkende ”kyr”. Vi tappes økonomisk av en industri som stadig forteller oss om farlige epidemier og pandemier, og om diagnoser som må kureres og forebygges med et eller annet legemiddel. Menneskene ville gjennom en opplysthet hente ned kunnskapen som ligger i verden, som kun noen få hadde tilgang til før. Kunnskap som gjør at mennesket blir i stand til å behandle seg selv. De kan styrke immunforsvaret, de vet naturens hemmeligheter, og spiller på lag med den. Kroppens eget system reparerer seg selv når den får informasjon. Noen oppdaget at dersom utviklingen og mennesket skulle komme videre i verden, måtte fokuset være på selve mennesket.

Alle miljøskremsler er ryddet bort, og verden går inn i en roligere tid. Økonomien måtte brukes til å utvikle samfunnet, ikke til å holde folk friske.

Og i 2029 er endelig FNs menneskerettighetserklæring realisert som sier: Et hvert menneske er født fritt, og et hvert menneske har rett på informasjon. De som vil krige går i fengsel.

I 2029 kan hvert menneske informere sin pc om sin tilstand. Den vil gjøre en matematisk utregning om hvilken livsstil som skal til for å oppnå menneskets levealder på 167 år, uten forringet sinnstilstand eller nedsatt fysikk. En hver hemmelighet om hvordan kroppen kan bli bedre er ikke lenger hemmelig.

I skolen, som ikke ser ut som i dag, henter barna kunnskapen som passer deres evner og behov, som gjør at skoletiden kun er tre timer for dagen. Resten er utvikling gjennom aktiviteter når den trengs.

Nesten ingen er forkjølet, har feber eller noen sykdommer for den slags skyld. De hører om sykdommer i sine digitale bøker, og er sjokkert over hvordan menneskene spiste piller og sto i helsekø i 2019.

For ikke så snakke om de som hadde en sykdom på den tiden, og fikk medisiner som gjorde dem enda sykere enn den sykdommen de hadde. De er overrasket over at deres oldeforeldre kunne bli lurt til å tro at noen piller var det eneste som kunne gjøre dem friske. Legemiddelindustrien gikk konkurs da erstatningskravet ble større enn de kunne utbetale. Tusenvis av ledere og forskere måtte i fengsel for bevisst ha produsert piller som gjorde menneskene avhengige, og som utviklet nye sykdommer. Direktører og politiske ledere som har skjult drap, i den hensikt å hindre mennesket en kunnskap som gjorde de uavhengige, sitter i fengsel med livstidsdommer.
I 2029 jobber de fleste ut ifra sine evner. Fattigdommen er nesten borte, korrupsjon er nesten utryddet. Alle ser et nytt håp for fremtiden.

Men akkurat da rystes jorden.

Pin It on Pinterest

Share This