Et barn som i sine tanker vil stelle godt med mor og far og gi dem en overraskelse, kan gå ut på kjøkkenet og finne frem det ene og det andre. Så settes det på et brett, for det har pjokken sett at mor gjør, for deretter å bære det inn i stuen og sette det på bordet. Så når alt er klart roper pjokken stolt på mor og far. Der i stua møter de en stolt liten fyr med et stort smil over hele seg, og som sier, – overraskelse!

Det som denne pjokken ikke ser, er at på kjøkkenet står det meste av skuffer og skap oppe. Gulvet er tilgriset og det er benken også. Saft er det like mye av på gulvet og inne i skapet. Og hele veien inn til stuen kan en følge en vei av sølt saft. Så hvor skal foreldrene da sette fokuset?

Slik er det også i fortsettelsen av våre liv. Mange av oss gjør ting i beste mening, men i det vi gjør det kan det også oppstå andre ting som vi ikke ser, men andre ser det og synes ikke om det. Hvor skal da fokuset være når vi er sammen med hverandre?

Hemmeligheten i å oppleve lykke i livet ligger etter som jeg ser i å møte to ting, verdighet og ydmykhet. Den som i tidlig alder opplever seg verdig gjennom respekt over den man er, og som får vennlige korrigeringer og forklaringer på hva som er feil, vil slik jeg ser det ha større sjanse for å lykkes i livet, enn de som ikke får det. Det som er vanskelig, er at lavt selvbilde arves, stolthet arves, så veien mot en endring kan virkelig koste. Men det går an, det er bevist. I boken «Medaljevinnerne» gås dette tettere i sømmene (kan kjøpes ved å kontakte oss på www.grudeklinikken.no).

Pin It on Pinterest

Share This