En god leder er en som har en visjon, og i sin visjon vet han at han er avhengig av andre for å få visjonen utført. Det er den korte versjonen.

En_god_leder

  • En god leder vet hva han kan, hva han vil og han evner til å tydelig formidle sine tanker til de som er rundt ham.
  • En god leder ser også hvem som kan utføre de oppgavene som skal gjøres. Dvs en god leder er en god menneskekjenner.
  • En god leder er også ydmyk. Det kan han være fordi styrken ligger i troen på visjonene. Han vet hva han vil og kan, hva han ikke kan, og vet at hvis han skal få andre til å gjøre det han ikke kan, må han bruke troen på visjonen og videreformidle den slik at visjonens ånd smitter over på andre. Derav kommer følelsen av fellesskap og eierskap av en visjon.
  • En god leder liker også andre mennesker, han liker å involvere seg i andre menneskers liv. Det er en av hemmelighetene og psykologien som gjør at lederen hele tiden blir en bedre leder. Han henter kunnskapen fra sine medarbeidere som villig deler med ham nettopp fordi han bryr seg. Så de beste lederne trenger ikke arbeidet med visjonen, det holder å dele det han tror på.
  • En leder må våge å være ydmyk, råder over sin egen vilje, for å ha viljestyrke. Og det mest kjente sitat derfra er Apostelen Paulus, som ledet enormt mange mennesker over store landområder: ”I min svakhet er jeg sterk”.

Pin It on Pinterest

Share This