Stopper det helt opp når du skal lese høyt på skolen, eller stå og framføre noe?

lesevansker barnFor noen kan årsaken ligge i en eller flere ubehagelige opplevelser som kan ha skjedd, enten nylig, eller det kan være år tilbake. Denne eller disse ubehagelige opplevelsene kan for noen sette seg som en «propp» i kroppen, slik at det stenger for både læringsprosessen og utvikling. Noen beskriver det som et teppe som går ned foran øynene.

Barn er vare for ting som skjer med og rundt dem, selv om voksne kanskje ikke tenker på at de kan bli påvirket av det. Det kan være en «filleting» (som en uforstandig liten kommentar fra en lærer, eller foreldre, eller en venn), eller det kan være dypere ting som f.eks hvis du har mistet noen du er veldig glad i (en bestemor, en av foreldrene, katten din, en skilsmisse). Eller det kan være at du er et så godt menneske at andre ikke takler deg, og de begynner å mobbe deg for noe.

Det er bare du som kjenner deg, og vet hvordan du egentlig har det inni deg. Derfor er det faktisk du selv som har løsningen! Så kan vi sammen med deg bruke våre aller beste verktøy på dette området, nemlig TFT, for å finne og løse opp disse «proppene». Alder er uvesentlig. Av erfaring ser vi at disse utfordringene ofte dukker opp fra rundt 2.klasse og oppover til ungdomsskolen. Jo tidligere en får løst opp i «proppene», jo bedre.

Du kan lese mer her om TFT og TFT for barn.

Ønsker du at vi skal hjelpe deg, kontakt oss for timebestilling, enten på tlf 46 80 53 77 (09-16), eller vår online timebestilling. Vi setter også opp timer på ettermiddag/kveld etter avtale.

 

Pin It on Pinterest

Share This