All gammel medisinsk kunnskap tilsier at kroppen fungerer bedre med orden enn uorden.
Bedre i balanse enn ubalanse. Derifra kommer det Kinesiske uttrykket Yin Yang.

 

balanseI FNs menneskerettighetserklæring står det: ”et hvert menneske er født fritt”, derfor er det ikke mulig å diktere noen til å bli friske. Vi kan bare gi råd og kunnskap. I den samme erklæringen står det også at mennesket har rett på å få informasjon.

En behandling som har karakter av læring får en strategisk langvarig karakter, og ikke bare en kortvarig effekt. De menneskene som ønsker å vokse i tro, styrke og selvtillit, må tillate at kroppen lever i harmoni med resten av universet, og at tiden er en del av denne veksten.

(1) Kroppen er bygd opp etter et system som tilsvarer tiden. – Dersom vi deler kroppen opp i virvler og kaller hodeskallen for virvel nr 1, så tilsvarer det tidens lengde i ett døgn. Som vi vet trenger hjernen en balanse; sove og å være våken (den daglige rytme).

  • Halsavsnittet inneholder 7 halsvirvler. Vi har 7 dager i uken.
  • Brystavdelingen har 12 virvler. Det er 12 måneder i året (den månedlige rytme).
  • Det er 5 leddvirvler. Som kjent har året 365 dager. 3600 er en lukket syklus: O. 3650 er en spiral, S. her ser man at linjen ikke er lukket, noe man ikke ser ”ovenfra”>. 3650 – 3600 = 50 – en spiralformet vei inn i neste syklus (årsrytmer). Er det en tilfeldighet?

5 – dette tallet er heller ikke tilfeldig. Femkantet symmetri er typisk bare for levende strukturer, helt fra DNA, som oppviser en regelmessig femkant i tverrsnitt. 5 er det viktigste tallet i vår organsime: Vi har 5 fingrer på hver hånd og 5 tær på hver fot. Vi selv er også ”femkantede”: hode pluss 2 armer og 2 ben.
(1) Kilde: Mikhail Bazanov ISBN 978-82-307-0006-8

Pin It on Pinterest

Share This