Kurset gir innsikt og forståelse for viktigheten av å kunne stå i en begynnende konflikt, og hva god autoritet er.

Du blir bedre rustet som forelder til å forstå dine barn, og du blir bedre som har autoritet, til å håndtere en begynnende konflikt. Du vil etter å ha lest dette, forstå frustrasjon, og vite hvordan det kan unngås.

Det er virkelig et stort behov i dag at flere som er ledere, enten foreldre, lærere osv, lærer det å sette ord på frustrasjon, og bli gode forbilder.

Frustrasjon lager en tomhet som stopper kreativiteten, og kan i mange tilfeller gi en fullstendig handlingslammelse. Det andre som er utfordrende med frustrasjon, er at det ofte oppleves som om det er ”noen andre”, som er årsak til frustrasjonen. Denne opplevelsen fører til at man leter etter syndebukker, men frustrasjon kommer ikke fra andre. Den oppstår i vårt eget hode! Andre personer kan gjøre eller si ting som kan gi oss sårende eller krenkende følelser, men det er ikke frustrasjon.

Dette er et kurs som ble holdt første gang i 2010 på Frivillighetens hus i Kristiansand, og som ble tatt veldig godt imot. Vi har hentet navnet på kurset fra den kjente sangen til Jan Eggum: ”Kor e alle helter hen”? Last ned kursheftet – helt gratis, og bli en «helt»: Hva er frustrasjon og hvordan avverge den!

kommunikajon

Kurs og foredrag gjøres på bestilling.

 

Pin It on Pinterest

Share This