Hvilken olje brenner lampen din fra?

Mange av oss har et brennende engasjement i noe. Vi kan gå inn i et frivillig eller lønnet arbeid med en iver og kraft som også merkes av andre.
Med rette kaller vi det ”å brenne for en sak”. For at noe skal brenne, må vi ha en flamme. Og for å få en flamme, må vi ha brensel.

Jeg vil i denne utredningen vise at noen ”oljer” ikke er egnet til å brenne hvor som helst. La meg vise det i et bilde:

ren_uren_olje
Denne brannen som er i oss må kommer fra en kilde. Dersom kilden til engasjementet er av edel og ren ”olje”, dvs., åpne og ærlige, kjærlige hensikter, så er det ok. Da vil flammen som brenner være ren og ikke avgi noen avfallsstoffer. Dersom flammen kommer fra den sorte ”olje”, dvs, hatefulle, sjalu, bitre, hevnlystne hensikter, så vil det oppstå et problem.

Vi har en forurensningslov i dag som sier at urent brennstoff ikke kan brennes i naturen pga skadene det påfører andre. Uren olje skal leveres og forbrennes i spesialanlegg.
Denne ”oljen” som er i oss, som vi da har opparbeidet oss kanskje gjennom år, og som har kommer pga påført vold og undertrykkelse, vil for noen være den de bruker i sitt engasjement for å forbrenne. Men en slik ”olje” skader ikke bare den som forbrenner den, den skader også de som blir utsatt for dens ”forurensede luft”.

Uren olje trenger å bli tømt ut, det har alle forståelser for. Men hvor skal vi kunne åpne en slik kran uten at det skader noen? Hos profesjonelle? Det skulle vi nok tenke at ville være det rette, og da tenker jeg lege eller psykolog og i den retningen. Men dessverre så er det ikke alltid at det er like lett.

ren_uren_olje_2
Har du noe gang vært på et avfallsdeponi for å levere en uren olje? I stedet for å få den levert, kan du risikere å møte et vanskelig menneske som klager på at oljen ikke er forsvarlig pakket, eller; ”vi tar ikke i mot den slags ting i dag, og forresten han som har ansvar for dette er ikke til stede nå”!

Slik er det også noen ganger når det profesjonelle skal ta ut vår ”urene olje”, du finner ikke noen der og da som helt vet hvordan de skal forholde seg til det. Da må du være tålmodig. For de som kan det finnes alltid, det er bare det at de ikke alltid er like lette å finne.

Et sted hvor en slik ”uren olje” helt trygt kan avleveres, er hos Grudeklinikken. Vi hjelper til med både fysisk og psykisk uhelse.

ren_uren_olje_firma
©Frank Grude

Pin It on Pinterest

Share This